img

Селскостопанска академия на Международната конференция „Биосистеми и хранително инженерство”

11.03.2020

Под патронажа на международна научна комисия от Унгария, Германия, Италия, Словакия и съфинансиране от Европейският социален фонд (European Social Fund - Grant agreement no. EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005) в периода 2-4 декември 2019 г. в Будапеща се проведе ІІІ-та Международна конференция Bio systems and Food Engineering – BiosysFoodEng http://biosysfoodeng.hu/. В конференцията участваха научни делегации от Унгария, Германия, Италия, Словакия, Казахстан, както и от Индонезия, Сърбия, Португалия, Виетнам и България.

В авторитетния форум Селскостопанска академия  беше представена от доц. д-р Габор Живанович от Института по консервиране и качество на храните (ИККХ)-Пловдив. Последният е член на екипа от учени от Академията, които работят по реализиране на научните задачи от работен пакет 3.2. „Запазване на хранителните качества на продуктите чрез иновативни опаковки” на Национална научна програма (ННП) Здравословни храни”. 


По време на конференцията доц. Живанович представи три доклада, с разработки на колектива от български учени по Компонент 3, Работен пакет 3.2 от Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“: