img

Селскостопанска академия и Казахския национален аграрен изследователски университет – Алмати подписаха меморандум за сътрудничество

23.05.2023

Днес, 23 май 2023 г., в Селскостопанска академия се проведе среща между проф. Гулвира Есенбаева, преподавател в катедра „Агрономия, селекция и биотехнологии“ на Казахския национален аграрен изследователски университет – Алмати и председателя на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов.

Проф. Банов представи накратко дейността на Академията, нейната структура, научните ѝ постижения и програми. Проф. Есенбаева, от своя страна, представи структурата и дейността на Казахския национален аграрен изследователски университет – Алмати.

По време на срещата беше подписан и от страна на председателя на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов Меморандума за сътрудничество между Казахския национален аграрен изследователски университет – Алмати и Селскостопанска академия. Споразумението вече носеше подписа на ректора на Казахския национален аграрен изследователски университет проф. Ахилбек Куришбаев. 

Меморандумът има за цел да подпомогне съвместните инициативи между страните в областта на обмена на учени, научните разработки и изследователската дейност, като дава възможност за сключване и на допълнителни конкретни споразумения.

На срещата присъстваха и представители на ИРГР „К. Малков“ – Садово.