img

Седма международна конференция ’2020 „Земеделие и снабдяване с хранителни продукти: пазари и политики“организира Институтът по аграрна икономика

10.09.2020

В духа на традицията и международното сътрудничество на 27-28 октомври т.г. Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия организира Седма международна конференция 2020 „Земеделие и снабдяване с хранителни продукти: пазари и политики“. Събитието ще се състои в Hotel EXPO (Best Western). Акцентът му тази година ще е върху актуални теми и предизвикателства пред развитието на земеделието и икономиката. Докладите на участниците и дискусиите в рамките на форума ще се фокусират върху:

 • Хранително осигуряване и хранителни вериги;
 • Земеделски и стокови пазари;
 • Земеделски политики в здравната криза;
 • Баланс в земеделието и околната среда;
 • Кръгова икономика и устойчивост.

Докладите тази година:

 • ЕФЕКТИ ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ФЕРМИТЕ, СУБСИДИИТЕ ЗА ЕКОЛОГИЯ И АГРАРНИ РАЙОНИ ВЪРХУ ТЕХНИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИТАЛИАНСКИТЕ ФЕРМИ – Nicola Galluzzo (Association of Geographical and Economic Studies of Rural Areas (ASGEAR)
 • СИСТЕМНИ НЕУСПЕХИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД EIP-AGRI В БЪЛГАРСКАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА – Svetla Stoeva and Dona Pickard (Institute for the Study of Societies and Knowledge at the Bulgarian Academy of Sciences (ISSK-BAS)
 • ПАЗАРНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПАЗАРА ЗА СВИНСКО МЕСО В ЕС – MARKET INTEGRATION IN THE EU PORK MARKET – ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ НЕЛИНЕЙНИ ПАНЕЛНИ МОДЕЛИ – Mariusz Hamulczuk (Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW)
 • ПРЕГЛЕД НА БИОИКОНОМИЧЕСКИТЕ СТРАТЕГИИ И ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА – Dan-Marius Voicilas (Romanian Academy, Institute of Agricultural Economics, Bucharest)
 • ЗЕМЕДЕЛИЕТО В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИКИ И МОДЕЛИ – Julia Doitchinova and Zornitsa Stoyanova (University of National and World Economy)
 • ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО: ПРИМЕР ОТ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ – Bozhidar Ivanov (Institute of Agricultural Economics, Sofia)
 • МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА МЕСО И СРЕДНОСРОЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ – Bozhidar Ivanov, Daniela Dimitrova (Institute of Agricultural Economics, Sofia Center for Agricultural Policy Analysis (CAPA)
 • БИОИКОНОМИЧНА ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ – Vassil Stoychev, Bozhidar Ivanov (Institute of Agricultural Economics (IAE), Sofia)
 • КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛЕЧНИ И МЕСНИ СЕКТОРИ – Vassil Stoychev (Institute of Agricultural Economics, Sofia)
 • ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ В СЪРБИЯ И ПРЕХОДЪТ КЪМ СЪВМЕСТИМА ДИРЕКТНА ПОДКРЕПА НА ЕС – Snezhana Blagoeva, (Ministry of Agriculture, Food and Forestry, Bulgaria)
 • РУМЪНСКИЯТ ПАЗАР НА ЗЪРНО: ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА ЕВОЛЮЦИЯТА И ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ – Lacramioara Dracea (Drăcea (Vasile) Lăcrămioara Alina (Academia de Studii Economice Bucuresti)
 • ЗНАЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ТИПОВЕ В БЪЛГАРИЯ – Ivaylo Todorov (Economic University, Varna)
 • ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АДАПТАЦИЯТА НА МАКЕДОНСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДА НА ПРЕГОВОРИ С ЕС – Dragi Dimitrievski, Ana Kotevska, Aleksandra Martinovska Stojcevska, Ivana Janeska Stamenkovska, Risto Elenov (Institute Of Agricultural Economics – Skopje)
 • СТЕПЕН НА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РУМЪНИЯ – Izvoranu Anca-Marina (Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy)
 • ВИНЕН И СПА-ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСТОЙЧИВОСТ – Vladimir Dimitrov (Institute of Viticulture and Enolgy, Pleven, Bulgaria)
 • ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ ПАЗАРА НА ПШЕНИЦА В БЪЛГАРИЯР ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН – Doriana Milenkova (Institute of Agrarian Economics, Sofia, Bulgaria)
 • СТАБИЛНОСТ НА РУМЪНСКОТО ЗЪРНОПРОИЗОВДСТВО В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 – Mihaela KRUZSLICIKA (Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest, Romania)
 • УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФЕРМИ – Anelia Lyubenova, Georgi Stoilov
 • МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ПЧЕЛАРСТВОТО В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА НА РУСЕНСКИ РЕГИОН – Lyubomir Lyubenov, Angel Kanchev (Department of Economics, University of Ruse)
 • ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ – БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИО-ИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ – Dessislava Toteva, Petar Marinov, (Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria)
 • ФАКТОР ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ДОБИВИТЕ В СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ – Bozhidar Ivanov, Petko Simeonov, Mihaela Mihailova (Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria)
 • ДИНАМИКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ ДО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕС – Mihaela Mihailova (Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria)
 • ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УСЛУГИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – Bozhura Fidanksa PhD Student** Associate Professor Peter Borisov PhD**Prof. Dimitre Nikolov PhD*

Всичко за конференцията може да откриете на сайта на Института по аграрна икономика: https://www.iae-bg.com/