img

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17.05.2019

Проф. д-р Мая Игнатова, главен редактор на списание Bulgarian Journal of Agricultural Science


Уважаеми колеги,

Във връзка с изразени опасения в социалните мрежи, че ще се прекрати издаването на сп. Bulgarian Journal of Agricultural Science, Ви уверявам, че списанието ще продължи да се издава по същия начин и периодичност както досега.


Проф. д-р Мая Игнатова

Гл. редактор