img

Онлайн семинар за спецификите при отглеждането на ранен картоф

14.10.2021

Ранно производство на картофи и особености при съхранението им“ бе темата на ОНЛАЙН семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието – Благоевград и Опитната станция по картофите и планинско земеделие – Самоков, към Селскостопанска академия.

Събитието се проведе на 12 октомври. Основен лектор на семинара беше главен асистент Виолета Благоева от Опитната станция по картофите и планинско земеделие в град Самоков.

https://agri.bg/novini/nauchete-spetsifikite-pri-otglezhdaneto-na-ranen-kartof