img

Прогноза на САРА за производството ни на зърнени и маслодайни култури (2022-2025)

18.11.2022

В дългосрочната си прогноза за производството на зърнени и маслодайни култури в страната за периода 2022-2025 г. експертите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) на Института по аграрна икономика на Селскостопанска академия съобщават за очакван ръст в структурата на производство на две от 5-те основни полски култури - пшеницата и царевицата, информира сайтът Синор БГ. 

В изминалите пет години 2017-2021 г. средните реколтирани площи с пшеница в страната са били 11,9 милиона декара, или 1,19 млн.ха, докато за следващите 2022-2025 г. размерът им да се вдигне до 12,6 милиона декара, или 1,26 млн.ха, пояснява публикацията. При царевицата в предходните 5 години площите са възлизали на 5,12 млн. дка (512 хил.ха), докато между 2022 и 2025 г. се очаква те да стигнат 5,75 млн. дка (575 хил.ха).

За реколтите до 2025 г. от САРА предвиждат общо за 5-те култури – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, производството да надвиши 13,5 млн.тона годишно. При пшеницата, осредненото производство ще достигне 6,8 млн.т годишно, при 6 милиона тона в стария период 2017-2021 г. По-високо производство се очаква и при царевицата, където средно за периода 2022-2025 г. годишните реколти се оценяват на 3,7 млн.т, докато за последните 5 години са били 3,28 млн.т.

Най-сериозни промени до 2025 г. обаче се очакват при цените. От САРА предвиждат стойностите им да бъдат два пъти по-високи от 2017-2021 г. При пшеницата средните цени до 2025 г. ще бъдат около 740 лв/т,  ±3 процента, докато в предходните 5 години са били средно по 338 лева за тон. 

Прогнозните оценки за средните изкупни цени на царевицата са за 690 лв/т, на слънчогледа - 1300 лв./т и на рапицата – 1 450 лв/т. Тези цени се основават на допускания, че инфлацията в глобален мащаб в следващите 2-3 години ще остане над 10% годишно и не се залагат по-тежки геополитически рискове, както и други фактори.


Информацията в уебсайта на Синор БГ