img

Проф. Киряков от ДЗИ: Расте ли интересът към твърдата пшеница у нас?

21.06.2022

Твърдата пшеница е популярна в Европа, но у нас все още у нас „прохожда“. Високите котировки на борсите провокираха интереса към нея. По полетата в Добруджа вече се появиха сортове твърда пшеница, които са представители на европейска селекция, информира сайтът Agri.bg.

Публикацията припомня, че българската наука от години работи в тази посока и има постижения. „Досега имаме създадени 5 сорта твърда пшеница. Пускахме ги постоянно в производство, за съжаление нямаше реакция от страна на зърнопроизводителите“,уточнява проф. д-р Иван Киряков от Добруджанския земеделски институт (ДЗИ) на Селскостопанска академия

През есента на 2021 г. почти не е имало заявки за семена от твърда пшеница. Добруджанският земеделски институт поддържа семепроизводство само на един сорт не заради вътрешния пазар, който не проявява интерес, а заради сключените договори с партньори от Турция, които я търсят, сеят и успешно реализират. Добруджанската селекция се отличава и с изключителна устойчивост на ниски температури, болести, полягане и оронване.

У нас твърда пшеница се отглежда в районите на Бургас и Чирпан, а в Добричка област – основно в крайморските общини Балчик, Каварна и Шабла.

Прогнозите са за раздвижване в сегмента на твърдата пшеница. „Семепроизводството обаче изисква време и сигурност в потребление. Около 3-4 години произвеждахме посевен материал от твърда пшеница и накрая я продавахме като стокова продукция, а това е хубава и качествена пшеница“ допълва проф. Киряков. Ученият припомня, че този тип зърно е едро, кехлибарено и със стъкловиден лом и е особено подходящо за производство на паста и макаронени изделия, т.е. основно за пресовани зърнени храни.

        Публикацията четете в уебсайта на Agri.bg: https://agri.bg/novini/raste-li-interest-km-tvrdata-pshenitsa-u-nas