img

Проект BIOEASTsUP: онлайн дискусия, фокусирана върху добри практики за трансфер на технологии в областта на биоикономиката

30.11.2021

Проект BIOEASTsUP организира онлайн дискусия, фокусирана върху добри практики за трансфер на технологии в областта на биоикономиката.  

Целата на мероприятието е популяризирането на био-базирани иновативни решения, а също така подобряване на връзката между научните организации и частния бизнес. 

На срещата ще бъдат представени компании, които:

1) преработват биологични отпадъци до годни за употреба продукти;

2) предоставят нови екологично устойчиви бизнес решения за пречистване на изтичащата замърсена вода от фермите;

3) внедряват микробиологични технологии за производство на витамин В12 от отпадъчни продукти, получени в млечната промишленост.

Дискусията ще се проведе на 8 декември, 2021 година от 15.00 ч. на платформата WEBEX.

Регистрацията за участие приключва в 14.00 ч. на 7 декември, 2021 година и може да бъде направена на следния линк: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3da46c0e-eef2-3a1f-760a-0f4d8d491d46

На всички регистрирани участници ще бъде изпратен WEBEX линк за включване в срещата.