img

Присъединете се към BIOEAST/БИОИЙСТ платформа на заинтересованите страни

16.06.2021

Проектът BIOEASTsUP Ви кани да станете член на BIOEAST/БИОИЙСТ платформа на заинтересованите страни. 

Платформата предоставя възможност за сътрудничество и работа в мрежа между регионалните заинтересовани страни и институции в различни области на биоикономиката. 

Участието в платформата ще Ви направи разпознаваем в регионалната професионална общност и ще разшири хоризонтите Ви, за да се срещнете, обменяте опит и да си сътрудничите с регионални експерти по биоикономика по теми от Вашия професионален интерес. 

Можете да създадете своя профил на платформата на следния линк: 

https://bioeast.eu/register-2/

При регистрацията ще бъдете помолени да заявите своите основни дейности, свързани с биоикономиката, видове суровини, които представляват интерес за Вас, секторите и темите, които Ви интересуват и типовете продукти.

Изброените по-горе елементи ще Ви помогнат да стесните избора на експерти за Вашия професионален обмен.

Станете част от нарастваща и процъфтяваща професионална общност, работеща за обща цел - стимулиране на устойчива и кръгова биоикономика в Централна и Източна Европа.