img

Празник на земеделската наука

21.10.2021

П Р О Г Р А М А

ПРАЗНИК НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА 25.10.2021 г.

10.50 ч. – 11.00 ч.

Включване на участниците и гостите в онлайн платформата Zoom

11.00 ч. –  11.10 ч.

Откриване на празника 

Поздравително слово към учените и работещите в сферата на земеделската наука

проф. дн инж. Мартин Банов

11.10 ч. –  11.20 ч.

Поздравителни адреси за празника (Президент, МЗХГ, БАН), проф. дн инж. Мартин Банов

11.20 ч. – 11.50 ч.

Презентация „В делниците между два празника“, проф. д-р Виолета Божанова

11.50 ч. – 12.00 ч.

Удостояване на проф. д-р Милена Узунова от немската селекционна компания KWS SAAT SE & Co. KGaA с почетното звание Доктор хонорис кауза на Селскостопанска академия

12.00 ч. – 12.30 ч.

Представяне продуктите на звената на ССА „Дарове на природата“ 

12.30 ч.

Закриване на Празника


Програмата можете да прочетете тук