img

Посещение на китайски дипломати в Института по земеделие - Кюстендил

13.11.2023

На 09.11.2023 г. в Института по земеделие - Кюстендил се проведе делова среща между ръководството на института и г-н Хъ Дзие, първи секретар по селско стопанство, г-н Нин Юнпън и г-н Гуо Даченг, втори секретари по наука и технологии към посолството на Китайската Народна Република в България. Китайската делегация бе съпроводена от доц. д-р Атанас Благов, ИЗ - Кюстендил (пенсионер) с дългогодишни, трайни връзки с водещи земеделски научни центрове в Китай.  

Директорът на ИЗ - Кюстендил, доц. д-р Илияна Кришкова приветства гостите и представи колектива. От страна на Института присъстващи на срещата бяха проф. д-р Д. Сотиров, зам. директор, доц. д-р А. Борисова-Крумова, научен секретар, доц. д-р С. Димитрова и гл. ас. д-р А. Здравкова ръководител  отдели на ИЗ - Кюстендил. 

Доц. д-р А. Борисова направи кратка презентация относно научно-изследователската, приложна и консултантска  дейност на ИЗ- Кюстендил. Китайската делегация бе запозната с дългогодишната съвместна дейност между ИЗ - Кюстендил и институти и фирми от Китай в областта на овощарството, стартирали през 1999 г. В периода 2008 - 2020 г. Институтът има 5 успешно реализирани проекта с партньор Институт по овощарство към Янтайската селскостопанска академия, провинция Шандонг, Китай. Проф. д-р Д. Сотиров е член (представител) на България  в международния  център по селекция на ябълката, създаден през 2016 г. в гр. Янтай, Китай. 

            Гостите от китайската делегация насърчиха продължението на дългогодишното сътрудничество между Института с янтайската академия и други китайски академични институции. Проявиха интерес към ежегодно организираните от община Кюстендил и ИЗ – Кюстендил фестивали „Празник на черешата“ и „Празник на плодородието“, като изразиха своето желание за посещение през следващата година.

Визитата на китайските дипломатически представители ще допринесе за разширяване на възможностите на Института за партньорство с изследователи от китайска страна в областта на селекцията и овощарството.