img

Покана за XVI Национална младежка научно-практическа конференция

12.06.2020

На 12–13.11.2020 г. в Националия дом на науката и техниката на улица „Г. С. Раковски” №108 ще се проведе Национална младежка научно-практическа конференция.

Вижте поканата тук.