img

Плакети и грамоти за принос в развитието на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

11.06.2021

В рамките на юбилейното тържество за 70-годишната на Добруджанския земеделски институт край гр. Генерал Тошево, за приноса в развитието му като едно водещите научни звена в структурата на Селскостопанска академия, плакети и грамоти бяха връчени на:

 • Проф. дн Иван Панайотов – селекционер на пшеница
 • Доц. дн Иван Тодоров - селекционер на пшеница
 • Проф. д-р Валентин Байчев – селекционер на тритикале
 • Проф. д-р Михо Михов – селекционер на бобови култури
 • Проф. дн Димитър Генчев – селекционер на фасул
 • Доц. д-р Фота Цветкова – селекционер на слънчоглед
 • Проф. дн Петър Иванов – експерт в областта на биотехнологиите при слънчогледа 
 • Проф. д-р Михаил Христов – селекционер на слънчоглед
 • Проф. д-р Маргарита Нанкова – експерт по агротехника на полски култури


Кметът на Община Генерал Тошево изрази признанието на местната власт към Института на Селскостопанска академия като връчи Почетна грамота и отличието Почетен знак „Златна Добруджа“ за заслуги в областта на селското стопанство и изключителен принос към развитието на селскостопанската наука и практика и практика.

Кемал Юзтюрк, представител на фирма „Добруджа Тохумджулук“ в Република Турция, показа високата оценка на южната ни съседка за ползотворната работа на нейни аграрни фирми със селекционерите и продуктите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево, като връчи плакети на:

 • Проф. д-р Михо Михов – основен автор, създател на грах - сорт „Кристал“, за утвърждаването на сорта в Националната листа на Република Турция; 
 • Доц. д-р Галина Михова – автор на сортовете ечемик „Ахат“ и „Тангра“ за утвърждаването им в Националната листа на Република Турция;
 • Доц. д-р инж. Илия Илиев – за оказаната помощ в утвърждаването на сортовете ечемик „Ахат“ и „Тангра“ и грах сорт „Кристал“ в Националната листа на Република Турция.