img

Открит ден в Институт по царевицата – Кнежа събра десетки земеделски производители

16.02.2024

На срещата бяха подписани договори за семепроизводство на хибриди от Института 


Институтът по царевицата – Кнежа, част от мрежата научни звена на Селскостопанска академия, организира открит ден в Института. Събитието посетиха земеделски производители от региона на царевицата. Инициативата беше за съвместно представяне на хибридите на Института и продуктите на фирма „МеДи плюс Р“ - Пловдив (Амалгерол Есенс) - технология, която изпреварва бъдещето. Това разказа доц. д-р Наталия Петровска, директор на Институт по царевицата – Кнежа, като изрази благодарност за интереса към приятелите и партньорите. 

По време на открития ден представиха резултати от съвместната работа на двата колектива. Дискусията предизвика интереса на десетки земеделски стопани и производители от региона. Предлаганите царевични хибриди, засети и третирани с Амалгерол Есенс са предизвикателство, както от производствена, технологична и икономическа гледна точка, така и от гледна точка на намаляване на азотното торене и въглеродните емисии, което се подкрепя от Държавен фонд „Земеделие“ и Европейския съюз. Доц. д-р Петровска допълни: „Нарекохме тази технология "изпреварваща бъдещето“ заради резултатите, които получихме при пшеница, слънчоглед и царевица, третирани с Амалгерол. До скоро предлагахме хибридите си без препоръки към земеделските стопани относно агротехнологията, но след високата себестойност на продукцията, следствие на високи цени на горива, торове и ПРЗ през 2023 година, това е неизбежен въпрос и пред нас, и пред фермерите. Срещата беше уникална и много ползотворна за нас.“ 

На срещата бяха подписани договори за семепроизводство на хибридите на ИЦ - Кнежа

което е изключително важно за Института, тъй като не разполага с площи на които да извърши собствено производство на всички вписани в сортовата листа на Република България царевични хибриди, създадени в Института и поддържани със сертификати в Патентно ведомство. Стартираната пролетна кампания с този семинар очертава успешна година за българската царевична селекция, а интересът към семепроизводството в цялата страна би задоволил голямото търсене на семена от хибридите на ИЦ - Кнежа в последните няколко години, което колективът не успява да задоволи и покрие. Освен като научни продукти, доц. д-р Петровска сподели чисто практични и тихнологични решения при зърнопроизводството, които засягат сортовата структура, зависимостите между срокове на сеитба, торови норми и обработки в контекста на настъпилите климатични промени, както и неравномерното разпределение на валежите през вегетация, стихийността на преваляванията извън критичните за царевицата фенофази и високи екстремни температури с голяма продължителност при опрашване при тази култура. Обсъдени бяха и елементи от сортовата структура на стопанствата и необходимостта от засяване на повече от един хибрид в съвместен посев, с цел по-добро опрашване, което се постига при кръстосано опрашващите се култури. Откритият ден беше уважен и от представители на Общински съвет в Кнежа, Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" и поземлена комисия в общината.