img

Открит ден на житните култури в „Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик”

07.06.2019


07.06.2019

В „Опитна станция по поливно земеделие (ОСПЗ) – Пазарджик” към Държавно предприятие „Научно-производствен център“ (ДП „НПЦ“) се проведе „Открит ден на зърнените житни култури”. Присъстваха над 70 фермери, учени и медии.

Представители на Института по земеделие Карнобат, Института по растителни генетични ресурси Садово, Добруджанския земеделски институт - Генерал Тошево и Института по полски култури - Чирпан участваха в Открития ден със собствените си сортове.

Директорът на Опитната станция в Пазарджик доц. д-р Георгиева отбеляза колко важен е правилният избор на вида и сорта. Те трябва да са подходящи за условията на региона, а производителите да се съобразят с микроклимата на Южна България и най-вече този на Горнотракийската низина. Получаването на високи и стабилни добиви е възможно само при много внимателно подбиране на сортове от подходящите видове култури. Оказва се, че някои от доскоро предпочитаните сортове не са достатъчно пластични към промените на климата, а други изискват по специфична агротехника.

Затова една от многото задачи, които изпълнява ОСПЗ Пазарджик, е проучване и предлагане чрез демонстративни полета на надеждни за районите сортове от подходящи и предпочитани видове и отглеждането им с точно определена технология. Тя трябва да е съобразена с изискванията на сорта и особеностите на микрорайона.

Доц. д-р Георгиева акцентира и върху факта с откритите дни, организирани от Опитната станция, като своебразен мост между селекционерите, производителите на качествени български семена и земеделските производители на всички нива.

Презентация с анализ за влиянието на метеорологичните условия през 2018-2019 г. изнесе гл. ас. д-р Самодова. Тя посочи влиянието на условията върху растежа и развитието на културите, сравнени с предшестващи години. Акцентира и върху засушаването, което през 2018 г. затрудни и забави поникването на всички есенници до края на декември – началото на януари. Д-р Самодова запозна присъстващите и със структурата на засетите площи по видове и сортове и отбеляза, че има увеличение на площите при всички култури - пшеница, ечемик, ръж и рапица.

Гости на Открития ден бяха проф. д-р. Тодоровска – главен научен секретар на Селскостопанска академия, Галя Цветанова – директор на Държавно предприятие „Научно-производствен център“, г-жа Чалъмова – негов счетоводител, представители на ОД Земеделие, ОС Земеделие, МССЗ, ПГ по МЗС гр. Септември, председателят на асоциацията на зърнопроизводителите Област Пазарджик, председателят на кооперациите в Пазарджик.