img

Онлайн семинар за българска нова технология за отглеждане на зърно под наклон

25.03.2021

Запознайте се с усъвършенствани системи за редуцирани и нетрадиционни обработки на почвата в онлайн семинар на 26 март (петък) от 14:00 часа.

Нетрадиционен начин за производство на пшеница, царевица и други зърнени култури на наклонени терени ще бъде представен в онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Плевен) и Русенски университет „Ангел Кънчев“.“Участниците ще се запознаят с усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на зърнени култури (включително пшеница и царевица за зърно) на наклонени терени”, съобщават организаторите и подчертават:

Технологиите са разработени и създадени от научен колектив на Русенски университет “Ангел Кънчев“ и ИПАЗР „Никола Пушкаров“.

На семинара ще бъдат представени и възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в онлайн събитието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация. Линк за регистрация: https://forms.gle/FVzwqcJYdcyXXCDd9
 Линк за достъп: https://zoom.us/j/91924046778
 ID за семинара: 919 2404 6778

За детайли вижте уебсайта на Agri.BG