img

Общи усилия в Държавното предприятие към ССА за навременна резитба в СП "Хан Крум"

21.03.2020

На 12 и 13 март 2020г в Опитна станция по земеделие – Хан Крум се проведе  на доброволни начала  резитба на лозята на станцията. Усилията на директори, счетоводители и академичен персонал от опитните  станциите в Лом, Павликени, Лозница, Самоков , Кърджали  се обединиха в помощ на малобройния състав на специализираното поделение  в Хан Крум и в рамките на два дни  с добра организация и ентусиазъм успяха да извършат сезонната резитба на 50 дка сортиментови и производствени лозови насаждения. Този своеобразен тим-билдинг на Държавно предприятие „Научно-производствен център“  показа, че с общи усилия и добра воля всичко е постижимо, и при необходимост може бъде повторен. Освен това е добър пример за решаване на проблеми в условията на недостиг от финансов ресурс и работна ръка .