img

Кръгла маса на тема "Инициативата БИОИЙСТ - двигател за напредъка на биоикономиката на България"

22.03.2023

На 21 март 2023 г. от 10.00 часа в Гранд хотел Милениум, зала Нютън се  проведе кръгла маса на тема „Инициативата БИОИЙСТ - двигател за напредъка на биоикономиката на България”, организирана от Селскостопанска академия. 

 Правителствената Инициатива БИОИЙСТ, включваща 11 страни от Централна и Източна Европа, е създадена през 2016 г., за да подкрепи регионалното развитие на основана на знанието биоикономика. Под егидата на Инициативата и с участието на екип от Селскостопанска академия се реализира проект „Засилване на устойчивата кръгова биоикономика в страните от Централна и Източна Европа: BIOEASTsUP“, финансиран по  Програма „Хоризонт 2020”. В рамките на проекта е разработена Стратегическа програма за научни изследвания и иновации, основана на приоритетите в областта на биоикономиката на държавите от Централна и Източна Европа, Концепция за развитие на перспективните сектори на биоикономиката и Проект на Стратегия за развитието на биоикономиката в България.

 Проф. дн инж. Мартин Банов – председател на ССА откри събитието и взе участие в дискусиите. Участници в кръглата маса бяха учени от Академията, БАН, представители на Министерството на земеделието, Българска стопанска камара,  Клинтех България и други заинтересовани страни. Целите, предизвикателствата и резултатите от проект BIOEASTsUP бяха представени от проф. д-р Виолета Божанова – зам. председател на ССА, а относно Приоритетите и акцентите на Проекта на Стратегия за развитието на биоикономиката в България говори проф. д-р Красимира Кънева.

 Събитието завърши с интересна и ползотворна дискусия по повдигнатите въпроси.