img

Нови електронни услуги предоставя от 5 декември м.г. Патентното ведомство

17.01.2023

На 05.12.2022 г. стартираха 42 нови електронни услуги, предоставяни от Патентно ведомство, а съществуващите 90 електронни услуги са надградени с нови функционалности и над 50 допълнителни разновидности на заявяваните обстоятелства.

Новите услуги са насочени главно към Сертификати за допълнителна закрила (SPC) и нови сортове растения и породи животни, за които до момента електронни услуги не бяха предоставяни. Създадени са и важни електронни услуги за останалите обекти на Индустриална собственост. По този начин е функционално завършен целия пакет от средства за електронна комуникация със заявителите. Вече всички видове искания, свързани със заявки за регистрация и всякакви последващи действия относно обекти на индустриална собственост, регистрирани по национален ред могат да бъдат подавани към ведомството по изцяло електронен път.

Наред с новите услуги, за всички съществуващи услуги са създадени нови функционалности, които имат за цел да улеснят потребителите и да подобрят и прецизират насочването на входящата кореспонденция към конкретни преписки в Патентно ведомство, което ще подобри и ускори документо-оборота и качеството на обслужване на потребителите като цяло.

В електронната услуга „Справка за обекти на индустриална собственост“, при избор на справка за Сорт растения/Порода животни, е добавена нова възможност за проучване по наименование на сорт/порода.