img

Научни дейности и резултати на Селскостопанска академия по ННП, представени на „Агра 2020“

12.03.2020

Под мотото „Как високите технологии променят пътя от нивата до трапезата“ на международно изложение за земеделие и храни „Агра 2020“ Селскостопанска академия (ССА) участва активно със структурните си звена - научни институти, научни и опитни станции с повече от 30 щанда. Представени бяха научни разработки, технологии и иновативни решения за бизнеса и потребителите в областта на земеделието, рибарството и хранителната индустрия. 

Основен акцент в програмата на инициативите на Академията бе темата за промените в климата. В този контекст представители на научни институти и на бизнеса обсъдиха общи решения и модели за справяне с проблемите на околната среда. За целта Селскостопанска академия организира и проведе дискусии и една кръгла маса на тема ,,Предизвикателствата и решенията за земеделието, свързани с климатичните и екологичните промени“ и като продължение втора с тематичен фокус „Как да защитаваме по-добре растенията в променящия се свят“. 

Учени от различните институти на Академията, които участват в екипите и работят по задачите на Националната научна програма (ННП) „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, представиха научните си подходи и иновативни решения, свързани с адаптиране на земеделските практики към климатичните промени и намаляване на вредните въздействия върху околната среда. Учени от екипите на Националната научна програма демонстрираха практики за устойчиво земеделие, растителна селекция и растително здраве.

В дискусионния панел, касаещ обсъждане на предизвикателствата и предлагане на решенията за земеделието, свързани с климатичните и екологичните промени се включиха учени от екипите, които работят по научните задачи на Компонент 1 и 2 на Националната научна програма.

Дискусията се откри от проф. Виолета Божанова – заместник председател на ССА и участник в работни пакети 1.2 и 2.1 на ННП.

 Модератор на дискусионния панел бе проф. Елена Тодорвска – главен научен секретар на ССА и Координатор на Компонент 1 на ННП.

Представени бяха доклади и презентации със следните теми: 

 

  • Динамика на промените на климата в България в края на 20-ти и началото на 21-ви век - проф. д-р Валентин Казанджиев – Национален институт по метеорология и хидрология и ръководител на РП 1.1

 

 


 

В дискусионния панел свързан с обсъждане на растителното здраве и предизвикателства при защитата на растенията в променящия се свят, участваха  учени от екипите, които работят по научните задачи на Компонет 1 и 2 на Националната научна програма. 

Модератор на дискусионния панел бе проф. Елена Тодорвска – главен научен секретар на ССА и Координатор на Компонент 1 на ННП.

Представени бяха доклади и презентации със следните теми: 

  • Растителното здраве – същност, значение, предизвикателства- проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София, учени от екипа на РП 2.3 на ННП;


  • Роля на почвения микробиом за почвеното плодородие и растителното здраве - доц. д-р Галина Петкова - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София, учен от екипа на РП 2.4;

  • Заплахи за пчелите опрашители, свързани с растителното здраве - проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София, учен от екипа на РП 2.3;

  • Състояние и проблеми на растителното здраве при зърнено-житни култури в условия на променящ се климат - доц. д-р Василина Манева, доц. д-р Дина Атанасова - Институт по земеделие, Карнобат, учен от екипа на РП 1.2;