img

Научна конференция с международно участие, организираната от ИПАЗР "Н.Пушкаров", 5-6 декември 2022

22.06.2022

На 5 и 6 декември 2022 г. във ФНТС, Дом на науката и техниката, гр. София, ще се проведе НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ на тема: ”ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” и честване на СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА, организирани от ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр. София. 

Покана и Заявка за участие в конференцията са обявени на сайта на института: 

http://www.issapp-pushkarov.org