img

Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян съхранява и усъвършенства Българска родопска порода

21.11.2022

В Научния център по животновъдство и земеделие – Смолян към Селскостопанска академия работим основно в областта на говедовъдството – запазване и усъвършенстване на Българска родопска порода, споделя в интервю пред „Агровестник” доц. д-р Цонка Оджакова, директор на Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян и председател на Асоциацията за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски цигай овце и Каракачански кон – Смолян. 

Медийната й изява е по време на 16-то поред Национално изложение по животновъдство, което се проведе тази есен в Сливен. На него присъстват и трите породи – Среднородопска, Каракачанска и Родопски цигай. „С 4 клетки участваме, с 4 бенефициента с категория мъжки агнета, женски шилета и смесена коч група с всички видове категории. За нашия регион те са най-подходящи и най-издръжливи”, акцентира доц. Оджакова и разказва повече за представените животни .

„Занимаваме се и с пчели. Наш колега научен работник е зает в направление пчеларство, разработва различни проекти. Занимаваме се и с качество на млеката – имаме научен проект за качеството на млякото и използването на различни добавки. Към екипа са включени и двама докторанти, така че се развиваме и в тази посока. Ще се радвам в системата на Селскостопанска академия да постъпят още млади специалисти, споделя директорът на Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян.

Информацията в уебсайта на „Агровестник”