img

Министър Вътев и учени от ССА обсъдиха проекти за подобряване на контрола в селекционния процес

28.03.2024

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и учени от Селскостопанска академия (ССА) обсъдиха проекти за използване достиженията на молекулярната биология с цел подобряване на мониторинга и ефективността на селекционния процес в говедовъдството и овцевъдството в България на среща в Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

Министър Вътев посочи подобряването на селекционния процес при производството на продукти, благоприятният фокус към човешкото здраве, повишаването на продуктивността в млечното и месното говедовъдство, засилването на конкурентоспособността на фермерите и изчистването на сектора от незаконосъобразни практики като основни цели при планирането на проектите. В допълнение отбеляза, че трябва да се използват и възможностите за партньорство с други страни от ЕС.

Проф. дсн Живко Кръстанов, ръководителят на Научен отдел „Развъждане и технологии в говедовъдството“ към Земеделски институт - Стара Загора на ССА, представи проект за повишаване на ефективността на селекционния процес в млечното и месодайно говедовъдство в България. Той посочи, че подобряването на връзката с науката и включването на молекулярно-генетичните маркери в селекционния процес ще повлияе положително върху здравния статус и репродуктивната способност на животните, ще удължи продуктивния живот на говедата и ще намали загубите на фермерите. Очаква се и да бъде увеличено производството на мляко с по-благоприятен състав за човешкото здраве.

Главният научен секретар на ССА проф. д-р Елена Тодоровска информира за възможностите на иновативните методи за повишаване на ефективността на селекцията в млечното овцевъдство в България. Тя посочи, че новите методи ще позволят да се подобри анализът за устойчивост на болести и паразити, за дълголетие и продължителност в лактациите, за здравина на крайниците, мастнокиселинен състав и съдържание на протеини в млякото и за възможността за конверсия на фуражите. Ще могат да бъдат идентифицирани гените, свързани с адаптация към екстремни условия във връзка с климатичните промени.

Акад. Атанас Атанасов подчерта необходимостта в този процес да бъде осигурена приемственост и дългосрочно развитие, заради значението му за продоволствената сигурност у нас.

В заключение министър Вътев заяви, че като реален резултат, завишеният контрол върху селекционните процеси ще доведе до производството на по-големи количества и по-качествено мляко и месо.

По информация на МЗХ.