img

Международен научен симпозиум проведе Институтът по аграрна икономика

10.11.2023

Станалият традиционен форум на Института по аграрна икономика (ИАИ) на Селскостопанска академия, тази година беше организиран като Международ научен симпозиум, в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN). Симпозиумът се проведе присъствено и онлайн на 07.11.23, в Hotel Еxpo Sofia.

Инициативата събра водещи учени и изследователи от различни страни и научни организации, за да срещнат своите проучвания и разсъждения за развитието на селското стопанство и устойчивостта на икономиката при новите предизвикателства и цели. Целта бе да се откроят идеи и изводи за новите хоризонти на развитие на селското стопанство в контекстта на екологичната визия, продоволствената сигурност, световния пазар на храни. Тематичен акцент на симпозиума бе сигурността на хранителната верига и мястото и в брутната продукция при засилената роля на земеделието днес.

В поздравителното си слово зам. - земеделският министър (Таня Георгиева Дъбнишка) заяви, че заявката, която си поставя форумът, е да очертае тенденциите, идеите и предложенията по отношение на перспективите за развитие на селското стопанство и развитието на селските райони в контекстта на предизвикателствата/ Ковид пандемията, войната в Украйна, Зелената сделка /. Тя посочи небоходимостта изводите и научните анализи да стигат до широк кръг хора, заети в управлението и в земеделската практика.

Темата разви в поздравително слово към участниците в симпозиума и зам.- председателят на Селскостопанска академия ССА проф. д-р Виолета Божанова (от 9,11,2023 г. председател на ССА)Тя поздрави симпозиума и заяви, че програмата на форума е много амбициозна, защото ще се обсъждат изключително важни въпроси като продоволстванета сигурност, биоразнообразието, изхранването на населението. В същото време се наслагват и регионални проблеми и проблеми на Европа, подчерта тя. Това прави картината изключително сложна, включително за политици и администратори, а и за учените, които могат да помогнат хората да се ориентират в сложни взаимовръзки. Проф. д-р Божанова подчерта възможността учените да въздействат на локални решения, както и да предложат важни сценарии на базата на сложни анализи. Включително и за Зелената сделка, която ще бъде поставена като тема. Проф.д-р Божанова приветства гостите от цял свят и пожела резултатите от форума да стигнат до администраторите и политиците, но и до хората, които са свързани със земята, за да им помагат и ориентират.

Доц. д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ, благодари за приветствията и пожела успех на форума, който поставя на фокус агроекологичните предизвикателства.

Академик Атанас Атанасов, модератор на първата пленарна сесия „Селско стопанство – пазари, политики и хранителна обезпеченост“, подчерта във въведението си, че ИАИ продължава да бъде активен и се стреми да гледа реално на проблемите на селското стопанство. Според него е хубаво на такива срещи и форуми да се канят и представителите на агробизнеса, а Институтът по аграрна икономика може да поеме подобна инициатива и да предлага сценарии и анализи как ще се развива българското селско стопанство. Пред журналисти той подчерта, че тъкмо тогава България е била най-силна, когато е имала силно земеделие. Друга задача според акед. Атанасов е да посочи как ще се развива биологичното земеделие и цената на новите изисквания към него.