img

Конференция ИПЖЗ - Троян

22.05.2019

На 16 и 17 май в ИПЖЗ - гр. Троян се проведе 22–ра научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин - 2019“ на тема: „ Екологични проблеми в планинското земеделие“. 

Участници в симпозиума бяха председателят на Чешката академия на селскостопанските науки д-р Неделник, учени от Великобритания, Сърбия и университети и научни звена на Селскостопанска академия. От централното управление бяха заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова, директорът на дирекция „Наука и образувание и иновации“ д-р Евгения Ачкаканова. При откриването на конференцията присъстваха кметът на община Троян г-жа Донка Михайлова и председателят на общинския съвет г-н инж. Петко Пенков.

От пленарните доклади д-р Неделник представи структурата на Чешката академия на селскостопанските науки, нови сортове и технологии при фуражните култури.

Д-р Лепосавич изнесе доклад за производството на боровинки в Сърбия и в световен мащаб.

Проф. Кирилов представи ролята на Агро-фотоволтаични паркове и влиянието им върху развитието на някои фуражни култури.

Д-р Ачкаканова представи доклад за репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България.

През двудневните дискусии по направления бяха обсъдени редица въпроси свързани с различни видове и сортове култури от направленията фуражно производство и трайни насаждения. Представени бяха технологии за отделни агротехнически мероприятия. В животновъдството се дискутираха въпроси за състава на млякото при някои видове и породи животни, както и качеството на месото. Обсъдени бяха и други въпроси и резултати в областта на овцевъдството, говедовъдството, свиневъдствотоптицевъдството и други.