img

Класиране на участиците в конкурс по НП "Млади учени и постдокторанти"

24.03.2020

Във връзка с приключилия конкурс по НП „Млади учени и постдокторанти” 37 млади учени са одобрени за участие във втория етап на програмата, както следва:

Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив

 1. Иван Бакалов 
 2. Живка Горанова
 3. Стоил Желязков

Институт по земеделие - Карнобат

 1. Веселина Добрева
 2. Цветелина Добрева
 3. Милен Чанев
 4. Таня Неделчева-Иванова

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

 1. Керанка Жечева
 2. Атанас Атанасов

Институт по аграрна икономика - София

 1. Веселин Кръстев
 2. Михаела Михайлова

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията

 1. Мариела Стойкова
 2. Иво Янашков
 3. Емил Димитров
 4. Владимир Илинкин
 5. Виктория Кънчева          
 6. Ваня Лозанова     
 7. Благой Еленов
 8. Августа Степчич
 9. Веселина Василева 

Институт по овощарство - Пловдив

 1. Наталия Димитрова 
 2. Дияна Александрова 
 3. Мария Нешева 
 4. Десислава Стефанова 
 5. Ангел Димитров 
 6. Сашка Савчовска 

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

 1. Десислава Киркова
 2. Силвия Пеева

Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив

 1. Габриела Антонова-Карачева
 2. Сибел Азиз

Институт по криобиология и хранителни технологии - София     

 1. Николай Солаков

Институт по царевицата – Кнежа

 1. Иван Битунски

Земеделски институт – Стара Загора 

 1. Николай Иванов

Институт по растителни генетични ресурси – Садово

 1. Николай Нейков

Институт по полски култури – Чирпан

 1. Рангел Драгов

Институт по животновъдни науки – Костинброд

 1. Милена Сакова

Институт по фуражни култури – Плевен

 1. Ина Стойчева

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

 1. Деница Христова