img

Институт по Земеделие и Семезнание “Образцов чифлик” в сътрудничество с румънския Университет по агрономия и ветеринарна медицина в Букурещ

17.05.2023

В периода 18-23.04.2023 г. Институт по Земеделие и Семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик” – Русе беше посетен от проф. Stefana Jurcoane и проф. Stelica Cristea от University of Agronomy Sciences and Veterinary Medicine – Букурещ, Румъния по Програма Еразъм + мобилност на персонал.

Тази мобилност затвърди създадените близки контакти между академичния персонал на двете научни институции и е в отговор на осъществени предходни мобилности на гл. ас. д-р Любомир Иванов, гл. ас. д-р Диана Маринова, гл. ас. д-р Илиана Иванова, ас. Гергана Иванова-Ковачева, гл. ас. д-р Евгения Жекова, ас. Галин Гинчев и ас. Петър Николов в румънския университет.

Проф. Jurcoane и проф. Cristea се запознаха с научно-изследователските проекти на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе, лабораториите и опитното поле. Бяха проведени разговори и постигнато съгласие за съвместно участие в Interreg VI-A Romania-Bulgaria Programme.