img

ИПЖЗ - Троян и ИРА – Пловдив с доклади в Научен форум за развитието и управлението на селските територии

12.06.2024

Публикации от Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - Троян и Институт по рибарство и аквакултури (ИРА)– Пловдив станаха част от близо 40 доклада в издаден сборник. Това се случи след участие на учени в кръгла маса на събитие в Стопанска академия (СА) „Д. А. Ценов” - Свищов. В сборника са включени доклади от представители на научни институции, включително седем български университета (СА „Д. А. Ценов”, УНСС, ИУ - Варна, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Технически университет - Габрово, Технически университет - София, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” - Долна Митрополия). Двата научноизследователски института от страната са само Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян и Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив, част от Селскостопанска академия, допълват от висшето училище.  

Основната цел на научноизследователския проект е проучване на теоретико-методологическите основи и институционалните императиви при развитието и управлението на селските територии в България, изискващи формиране на системи за взаимодействие между органите на властта и стопанските структури, и разработване на концептуален модел за устойчиво развитие на територията. Теза на изследователския проект е, че развитието на селските територии се предопределя от разнообразни фактори с позитивно и негативно въздействие и е необходимо изграждане на адекватни политики за тяхното устойчиво управление и развитие.

Още за проведената Кръгла маса на страницата на БТА