img

ИПЖЗ – Троян – домакин на международна конференция „ЕкоМаунтин−2023 на тема „Екологични проблеми в планинското земеделие“

23.05.2023

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян на Селскостопанска академия домакинства на двудневен форум с международно участие.

В периода 18 и 19 май 2023 г. в Института по планинско животновъдство и земеделие - Троян на Селскостопанска академия се проведе 26-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2023“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“.

Официалното откриване беше на 18 май от 10 ч. с гости г-жа Донка Михайлова – кмет на гр. Троян, г-жа Валентина Васильонова – председател на ФНЗС към КНСБ, проф. Радев – зам. декан на Аграрния факултет към Тракийския университет, гр. Стара Загора, чуждестранни гости от Сърбия, Чехия, Молдова, Монголия, Македония, Турция и Казахстан, както и колеги от университети, научни институти, научни центрове и опитни станции от България.

Темите, който бяха обсъдени по време на конференцията са разделени в 4 направления: „Животновъдство”, „Фуражно производство, ливадарство”, „Трайни насаждения” и „Общо земеделие”.

В първият ден на конференцията бяха изнесени 4 пленарни доклада от чуждестранните ни гости. Като за двата дни на конференцията бяха представени и дискутирани общо 35 доклада и 169 броя постери, в четирите направления.

В областта на Животновъдството интерес предизвикаха представените от колегите от Монголия доклади в областта на развъждането на якове и коне. Дискутирани бяха актуални теми в областта на овцевъдството, козевъдството, говедовъдството и птицевъдството, както и някои икономически аспекти. Бяха обсъдени въпроси относно състава и качеството на месни и млечни продукти.

Обект на дискусия в направление „Фуражно производство, ливадарство” бяха видове, сортове и селекционни популации на многогодишни житни и бобови фуражни култури, видове смески от бобови и житни фуражни култури, линии люцерна, червена детелина, образци техническо сорго, суданка, сортове бакла, грах, бяла лупина, царевица, тритикале, пшеница, ечемик, овес и слънчоглед.

В направление „Трайни насаждения” бяха представени и разисквани научни разработки в областта на генетичните ресурси, селекция, биотехнологии, технологии – традиционни, устойчиви и биологични, размножаване и посадъчен материал, растителна защита, качество, съхранение и преработка на плодовете.

В рамките на конференцията бе подписан договор за двустранно сътрудничество между Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян и Факултета по земеделие, катедра Животновъдни науки, Улудаг Университет, Бурса, Р. Турция.