img

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” отличен в направление „Механизация в земеделското производство”

09.12.2021

В конкурса ИЗС „Образцов чифлик” Русе попада в категорията растениевъдство включително полевъдство и лозарство. Критериите за оценка  в конкурса са иновативност, енергийна ефективност, комплектност и други.

Научноизследователската дейност на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе е свързана с разработването на проекти в областта на селското стопанство в следните основни направления: създаване на нови сортове и хибриди мека пшеница, царевица, люцерна и лоза с по-висока екологична пластичност, стабилност на добивите и висока толерантност към биотични и абиотични стресови фактори; разработване на нови и усъвършенстване на съществуващите технологии на отглежданите в района полски култури и лоза; разработване на иновации в растениевъдството, свързани с намаляване на отрицателното въздействие на промените в климата в условия на конвенционално и биологично земеделие.

Научно-експерименталната база към ИЗС „Образцов чифлик”, обработва 5 738 da. Извършва производство на сертифицирани семена от следните култури: пшеница /Венка1 и Дунавия/, овес/Алекси/, фасул/Обр. чифлик 12/ , грах /Русе 1/, фий /Образец 666/, люцерна /Приста2, Приста 3, Приста 5, Роли, Цвета и др./. Произвежда и предлага стокова продукция от леща, грах, пшеница, лимец, тритикале,  фасул, слънчоглед  и др.

Институтът произвежда лозов посадъчен материал от атрактивни десертни /Велика, Сияна, Ряхово, Приста, Ранно без семе, Русенско без семе, Зорница, Тангра и др./ и бели винени /Мискет Викинг и Кристален/ сортове лози.  

Сортовете полски култури и лоза, създадени в Института се отличават с високодобивен потенциал, адаптивност и екологична пластичност и се конкурират успешно с чуждите сортове.

Photo by EmZed from FreeImages