img

Институтът по растителни генетични ресурси – Садово с богата палитра сортове пшеница в Деня на отворените врати

27.05.2019

На 22 май фермери от страната и чужбина уважиха Деня на отворени врати, който учените от Института по растителни генетични ресурси – Садово към Селскостопанска академия, организират традиционно всяка година. По време на събито бе представена съхранената и развита богата палитра от сортове пшеница. Проведоха се и различни демонстрации на полезни растително-защитни практики. Присъстващите се запознаха и с основните стандарти на засятите през тази година сортове пшеница, ръж, овес и грах. 

В Института по растителни генетични ресурси – Садово се работи активно върху повишаване устойчивостта на различните сортове при явления характерни вече за субтропичния климат. Доказват го и думите на ас. Иван Алексиев, който прогнозира, че все пак реколта ще има, въпреки неблагоприятните климатични условия. „Това бе една изключително трудна година за фермерите и мнозина от тях, особено в Северна България, се бяха отказали да жънат. Проливните дъждове, които паднаха в тази част на страната, горе-долу закрепиха положението, и жътва ще има”, каза той.

Институтът в Садово обръща поглед и към биоземеделието. Към момента шест от предлаганите сортове пшеница притежават отлични качества за отглеждане по биологичен път, а в бъдеще броят им ще се обогатява.

Фермери и гости получиха възможност да посетят из демонстративното поле на Института, засято в края на октомври 2018 година. Условията са били такива, че късно падналите през м. ноември валежи със стопанско значение, в съчетание с понижените температури, са довели до там, че пшеницата на полето да поникне през зимата. А това, че тя е била топладопринася за навлизането на част от посевите във фаза братене. „Фитосанитарната обстановка на полето беше такава, че през април, когато паднаха повече валежи, е имало превантивно пръскане с хербициди на посевите. От тогава обаче се наблюдава много голямо засушаване, и те не са били третирани със фунгициди”, обобщи асистент Алексиев.

Асистент Алексиев посъветва земеделските производители внимателно да подбират най-подходящите сортове за отглеждане в съответното землище. Сред сортовете пшеница от група А е и най-студоустойчивият сорт пшеница у нас - „Победа”, който се характеризира и с висока сухоустойчивост. Друг изключителен сорт от по-старата селекция е „Боряна”. Наличието на ръжената хромозома в него го прави подходящ за по-слабите почви в района на Западна България. Пластичен сорт, подходящ за биоземеделие. По време на изпитването му в ИАСАС е показал, че превъзхожда сорт „Енола” и е с 13,6% по-голяма продуктивност, с високи нива на устойчивост към всички икономически важни болести и с висока продуктивна братимост . 

Повече от четири десетилетия основният стандарт при пшеницата с много висока продуктивност продължава да е сорт „Садово 1”, със стандарт Б, толерантен към всички болести и устойчив към жълта ръжда. Най-високодобивният сорт е „Гея” -  устойчив на болести, но препоръчано превантивно пръскане. Предимството му е, че изкласява и узрява с до 5 дни преди стандарта, което е благоприятно особено за Южна България и дава добив от 1000 килограма на декар. Устойчив е на полягане и уронване.

Един от най-подходящите според специалистите сортове пшеница за Северна България е сравнително новият сорт „Надина”, който се характеризира с добра хектолитрова маса. Лабораторните изследвания са показали, че този сорт държи високо качество при торене, като има отлична студоустойчивост и по-ниска сухоустойчивост. При изпитване в Северна България е дал добиви от над 1000 килограма на декар.

Освен пшеницата учените отчитат голям интерес и към тритикалето. Един от сортовете на тази култура, разработен през 2008 година в Института, е „Рожен”. Характеризира се с висока зимоустойчивост, изисква по-малки норми на торене и е подходящ за отглеждане в комбинация с грах върху недотам плодородни площи.

Мартин Иванов – „NIVA.BG