img

Институтът по овощарство в Пловдив - домакин на серия от работни срещи по проект на Хоризонт 2020

13.05.2022

DIVAGRI „Начини за разнообразяване на приходите в Африка чрез биобазирани и кръгови селскостопански иновации“ е името на проекта Институт по овощарство – Пловдив на Селскостопанска академия реализира проект No. 101000348 DIVAGRI “Revenue diversification pathways in Africa through bio‐ based and circular agricultural innovations” - „Начини за разнообразяване на приходите в Африка чрез биобазирани и кръгови селскостопански иновации“ от Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Проектът е относно Серия от работни срещи „Project Meeting and Study visit to EU“ по проект No. 101000348 DIVAGRI “Revenue diversification pathways in Africa through bio‐based and circular agricultural innovations”.

В периода 11‐21 май 2022 г. се провеждат серия от работни срещи по проекта DIVAGRI. Институт по овощарство – Пловдив е избран за домакин на първата част „Project Meeting на 12 май и Training School & SLECI Workshop на 13 май. Срещите са в Пловдив и на опитните полета на Института по овощарство в Пловдив, като се очаква да присъстват между 40 и 60 човека.

Светослав Малчев е главен асистент и д‐р към секция „Селекция, генетични ресурси и биотехнологии“ на Институт по овощарство – Пловдив и контактно лице за проекта. В организационния комитет участват, както учени от мрежата на Селскостопанска академия, така и техни колеги от Европа. На 13 май предстои екипът на Института по овощарство да домакинства и открит ден в Института. 

Проектът от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 „Начини за разнообразяване на приходите в Африка чрез био-базирани и кръгови селскостопански иновации“ е с начална дата 1 юни 2021 г. и време на изпълнение 48 месеца.