img

Институтът по аграрна икономика представя анализите и проектите си на Агра’ 2024

21.02.2024

Учените от Института по аграрна икономика (ИАИна Селскостопанска академия започнаха активно 2024 г., а заглавията от публикациите в Уебсайта на научното звено са категорични за актуалната значимост на много от изследванията, насочени към прилагането на успешни сценарии и решения в практиката, в контекстта на новите предизвикателства (криза, инфлация, войната в Украйна и преди това Ковид пандемията). Анализите и проектите им са в контекста на търсената сигурност по хранителната верига, на логиката на преосмисляне на Общата селскостопанска политика на Европа и в частност - Зелената сделка. Само някои заглавия и акценти, които ще бъдат представени и на АГРА 2024, информират от ИАИ:

На 15 февруари т.г. в Сандански завърши трето работно съвещание по Проекта “ Механизми и форми на аграрното управление в България“, в който партнират учени от ИАИ и УНСС, НБУ и АУ – Пловдив и световни учени и научни центрове.

Информацията в уебсайта на agro.bg: https://agro.bg