img

Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия - водещ партньор в Българо-китайски научен център за земеделие и селско развитие

31.05.2019

Учени от Института по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия и колегите им от Шанхайския университет „Джао Тонг“ (Shanghai Jiao Tong Univercity), в присъствието на официални лица от посолството на Китайската Народна Република и Министерство на земеделието, храните и горите на 30 май т.г. обявиха официалния старт на Българо-китайски изследователски център за аграрно и селско развитие. По време на събитието главният научен секретар на Селскостопанска академия проф. д-р Елена Тодоровска поднесе поздравителен адрес с пожелание за „ползотворно бъдещо сътрудничество при решаване на важните за двете страни научни и практически проблеми в областта на земеделието и селските райони“. 

Българо-китайски изследователски център за аграрно и селско развитие ще фокусира дейността си върху аналитични разработки в подкрепа на съществуващите и планирани държавни политики в земеделието и развитието на селските райони на двете страни и ще разработва научно-приложни проекти с доказани ползи от тяхната реализация. 

На официалното му откриване директорът на Института по аграрна икономика доц. д-р Божидар Иванов припомни близо десетгодишната история на сътрудничеството с учените от Китай и осъществените три съвместни проекта. Първият - „Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай“ от периода 2014-2018 г. е съвместно дело с Университета за комуникации на Китай в Пекин под ръководството на проф. Храбрин Башев от ИАИ, финансиран от Фонда за научни изследвания (ФНИи Китайското министерство на науката и технологиите. С техни средства е обезпечена и реализацията на проекта „Сравнително изследване на екологическите условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на Китай и България“ с ръководител доц. д-р Божидар Иванов от Института по аграрна икономика, в партньорство със Шанхайския „Джао Тонг“ университет.

Проектът за Научно-технологично сътрудничество и трансфер на технологии, по който е създаден Българо-китайски научен център за земеделие и селско развитие, е с продължителност 2 години, под ръководството на проф. Шенгуан Че - зам. директор на лабораторията за градско земеделие в университета „Джао Тонг“ и проф. Храбрин Башев от ИАИ. От българска страна участват и доц. Светла Янчева от Аграрен университет - Пловдив, Университета по национално и световно стопанство, СУ „Климент Охридски“, а финансирането идва от Китайското министерство на науката и технологиите. 

Водещите цели в дейността му са: 

  • сравнителен анализ на политиките и дейностите по съхранението на природните и културните ресурси в България и Китай;
  • разработване на Стратегия за развитие на селския туризъм между Китай и България;
  • предлагане подходящи политики, дейности и мерки за привличане на китайски туристи като потребители на продуктите на селския туризъм в България;
  • управление на екологическата устойчивост в земеделието и безопасноста в хранителната верига;
  • развитие и приложение на ароматични растителни ресурси;
  • приложение и трансфер на лозарски и винарски сортове и технологии.

Накои от тях намират богата илюстрация в книгата „Изследване на екологичните дадености и културните ресурси за развитие на туризма и селските райони на България и Китай“, представена по време на събитието 

Такива са жалоните и на открития Българо-китайски изследователски център за аграрно и селско развитие. Неговите врати са отворени за фактическа реализация на всичко това чрез обединяване потенциала на учени с оператори в практиката, на хора с предприемачески дух и градивни идеи, които „винаги могат да се свържат с центъра или да станат член в него“, уточни проф. Храбрин Башев. Той припозна този факт като отзвук на инициативата „Един пояс, един път“. Допълни и, че през следващия месец докторант от Института по аграрна икономика ще замине обучение в Китай. Той е част от станалия вече традиционен обмен на учени между Института към Селскостопанска академия и университета „Джао Тонг“ в Шанхай. 

Проф. Че - зам. директор на лабораторията за градско земеделие в него, д-р Гай, аташе „Наука и технологии“ в посолството на КНР в София и проф. Храбрин Башев от ИАИ бяха удостоени със сертификати за специален принос за сътрудничеството между България и Китай.