img

Институт по рибни ресурси - Варна на семинара "BlackSea4Fish"

15.04.2024

В периода 3-5 април експертите гл. ас. д-р Фериха Церкова и гл. ас. д-р Филип Пенчев от Института по рибни ресурси – Варна участваха в семинара   "BlackSea4Fish" на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) към Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за потвърждаване и създаване на входни данни за рибни запаси. Събитието се състоя в Националния институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“, Констанца, Румъния, като присъстваха и експерти от Подрегионалната група за оценка на запасите в Черно море (SGSABS), координирана от GFCM. Фокусът на семинара беше върху прилагането на най-добрите практики в анализа на данни на ниво запаси, както и проверката на тяхното качество, с цел извършване на анализ на изходните данни от подходящия модел. Тези анализи предоставят съвети за състоянието на запасите на всички приоритетни рибни видове в Черно море.