img

Институт по царевицата – Кнежа отчете шест признати нови хибрида

08.02.2024

Шест нови хибрида от Институт по царевицата – Кнежа до момента през 2024 г. 

Екипът на научното звено към Селскостопанска академия направи отчет за 2023 година в навечерието на своята стогодишнина.

През 2024 г. Институт по царевицата – Кнежа ще отбележи 100 години от създаването си. А в началото на годината, преди официалното честване на празника, екипът на звеното направи отчет за дейността си през 2023 г. Институт по царевицата – Кнежа, част от мрежата на Селскостопанска академия, стартира 2024 година с шест нови и признати хибриди. Това отчете доц. д-р Валентина Вълкова от ИЦ – Кнежа по проект ЗФТК 33 „Селекция и семепроизводство на високопродуктивни и стрестолерантни хибриди царевица в условия на климатични промени, залог за устойчиво земеделие.“ На отчета присъстваха проф. д-р Елена Тодоровска, главен научен секретар на ССА и Мария Юнакова, главен експерт в дирекция „Наука, образование и иновации“ към Селскостопанска академия. 

През 2024 г. са признати и вписани в официалната сортова листа на Република България шест нови хибрида на Института по царевицата – Кнежа, от тях четири са за зърно и фураж, един пуклив хибрид царевица и един захарен хибрид за директна консумация. 

Новите предложения са: царевичен хибрид Кнежа 576 (Сертификат №11293/25.01.2024), Кнежа 650А (Сертификат №11296/25.01.2024), Кнежа 652 (Сертификат №11294/25.01.2024), Кнежа 653 (Сертификат №11295/25.01.2024), Кнежа „POP 1” (Сертификат №11298/25.01.2024),, Кнежа SWEET 1“ (Сертификат №11297/25.01.2024). 

Сред предимствата на новите фуражни хибриди са висок и стабилен добив и са подходящи за екстензивно и интензивно производство. Хибридите са за ранна сеитба (10°С на почвата), с бърз начален темп на развитие. Имат добър синхрон в цъфтежа на репродуктивните органи (ASI = 0-2) и  са компактни, едри кочани, с  дълбочина на зърното 8-9 мм. Рандеманът е 84-85%. Характеризират се с бързо изпускане на влагата от зърното при достигане на физиологична зрялост и имат високи качествени показатели на зърното и силажа. Те са устойчиви на икономически важните болести при царевицата - листен пригор (Helminthosporium turcicum), обикновена главня (Ustilago zea), фузариоза по стъблото и кочана (Fusarium ssp.) и са подходящи за включване в Система „Плюс“ с всички хибриди от същите групи на зрялост, за повишаване на добива на зърно от единица площ без допълнителни разходи. 

В официалната сортова листа на Република България за 2024 г. са вписани 37 хибриди за зърно от всички групи на зрялост и 5 специални хибрида. 

През 2023 година Институтът има сключени четири възлагателни договора за производство на семена от самоопрашени линии в категория ПБ и Б (предбазови и базови) и седем лицензионни договора за семепроизводство на хибридни семена в страната. Собствено производство са и семената от 12 самоопрашени линии и сестринско-линейни кръстоски, родителски компоненти на разпространени в търговската мрежа хибриди на Институт по царевицата - Кнежа (40 дка), както и на 6 хибрида на Института – Кн 310, Кн 435, Кн 461, Кн 560, Кн 561 и Кн 683А, разположени на площ от 230 дка. Произведеното количество семена от хибридното семепроизводство е 22 192 кг, а от родителските компоненти 10 900 кг. Семената за заготвени по изискванията на ЗППМ и са в продажба.

На ХХ Национално изложение “FoodTech – IТI 2023“, Институт по царевицата - Кнежа беше награден с два златни медала в категория „Нови сортове“ за новопризнатите хибриди Кн 649 и Кн 650А. ИЦ – Кнежа реализира партньорство за изпитване на хибриди царевица, включително на полета в Сърбия на три различни места в западната ни съседка. 

Експерименталната работа по проекта е изведена на площ от 397 дка – от тях опитите са на 54 дка, изолациите са 24 дка, селекцията е на площ от 36 дка, питомникът на отбора е 10 дка, постконтролно изпитване е 3 дка, производството на предбазови и базови семена на родителски компоненти са 40 дка и семепроизводните участъци са на площ от 230 дка. През 2023 г. са произведени 23 тона семена от шест търговски хибрида, собственост на института. Изпитани са 19 хибрида царевица от група 500 с много висок добив -  това са хибриди за изпитване, те не са търговски. Реализирани са четири възлагателни и седем лицензионни договора за производство на семена. 

От Институт по царевицата - Кнежа припомнят, че при въпроси, свързани с информация за предлаганите хибриди, технологията им на отглеждане и семепроизводството им земеделските стопани могат да се обръщат към научния колектив на ИЦ – Кнежа с пожелание за берекетна 2024 година.