img

Иновативна система за размножаване на овощни растения във в.„Земеделска техника”

09.09.2020

Иновативна система за размножаване на овощни растения представи във в. „Земеделска техника” гл. ас. д-р Наталия Димитрова от Институт по овощарство – Пловдив към Селскостопанска академия:

Линк към публикацията

Изследването е част от проект № КП 06 М26/6 (17.12.2018), финансиран от Фонд „Научни изследвания“, МОН, България.