img

Почина проф. д-р Димитър Славов – ученият ерудит в минералното торене на полски и цветни култури

23.02.2021

Централното управление на Селскостопанска академия с дълбоко прискърбие съобщава, че след продължително боледуване на 19 февруари 2021 г. почина проф. Димитър Славов – известен учен, агрохимик, работил повече от 25 години по проблемите на минералното торене на полски и цветни култури, член на Abits Research Board of Advisors на САЩ. 

Научноизследователската му дейност е свързана предимно с изучаване сложните взаимоотношения на кръговрата на азота по веригата почва – растение – тор. Участвал е в създаването и изпитването на нови форми минерални торове и в разработването на технологии за тяхното прилагане в земеделската практика.


Проф. Димитър Славов е бил е заместник-председател на Селскостопанската академия, директор на Института по цветарство и научен работник в Института по почвознание „Никола Пушкаров“. В областта на цветарската наука работи 10 години, 6 от които е директор на Института по цветарство (1989-1995). Разработил е методи за оперативно прогнозиране и регулиране на азотното торене на полски цветни култури. За първи път в българската практика въвежда препоръчителни стойности за съдържанието на минерален азот при цветни видове. Изпитва нови форми торове, биологично активни вещества и субстрати, като разработва технологии за тяхното приложение. Препоръчва при саксийните видове каланхое и спатифилум 50-80% от торфа да бъде заменен с други минерали. Автор е на течния комплексен тор „Флорена”, изпитан и внедрен при листнодекоративни и саксийни видове. Притежава 5 авторски свидетелства, автор е на 3 книги и над 150 публикации в областта на торенето и екологията.

Поклон пред паметта му!

Поклонението ще се състои на 26.02.2021 г. (петък) от 13 ч. в храм „Преображение Господне”, кв. „Лозенец", ул. „Ралица" №2