img

ИЛВ – Плевен – лидер в мисията на Северозападния регионален иновационен център

23.06.2022

В зала „Плевен“ на областна администрация се проведе регионален форум на тема: „Развитие на зелените региони на България и индустриите за здравословен живот – възможности и предизвикателства“, организиран от Областна администрация – Плевен, в партньорство със Северозападния иновационен център „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Плевен; Камарата на архитектите – Плевен; Търговско-промишлена палата – Плевен, аграрни и екологични браншови сдружения в региона, информира регионалният сайт infoPleven. Форумът продължава поредицата от тематични публични събития за обсъждане на възможностите и перспективите за развитие на града и региона, в условията на открит граждански диалог, с участието на представители на държавните институции, местните власти, научни звена, регионални иновационни центрове и браншови организации.

Стефан Бурджев – заместник министър на земеделието представи пред участниците в инициативата новите приоритети и възможности за развитие на бизнеса и селските райони в новия програмен период. Във форума се включи и зам. министър Иван Христанов с приветствено слово към участниците, допълва публикацията.

От съдържанието й става ясно, че проф. Иван Пачев, директор на Института по лозарство и винарство (ИЛВкъм Селскостопанска академия и председател на Северозападния регионален иновационен център насочи вниманието към необходимите реформи в науката и висшето образование, в контекста на възможностите и постиженията в дългогодишната дейност на четирите института на Селскостопанска академия в региона, участващи във форума: Института по лозарство и винарство, Института по фуражните култури, Института по царевицата – Кнежа и Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.

С видеобръщение към участниците Борислав Сандов – зам. министър председател по климатични политики и министър на околната среда и водите, изрази ярка, аргументирана позиция за развитието на Северозападния район чрез практическата реализация на зелените политики

Лъчезар Захариев – началник отдел „Оценка на проекти и договори“ представил по-конкретно новите приоритети и мерки за предстоящата програма „Околна среда и води 2021-2027 г.“.

Новите възможности за развитие изискват добра информираност, както на общините, така и на представителите на бизнеса и науката, с цел проектна готовност и взаимодействие. Публичният диалог е начало към успешни бъдещи партньорства за развитието на Плевен и Северозападния район.

Информацията четете в уебсайта на infoPleven: https://infopleven.com/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5/

Още по темата в публикацията „Научен аграрен център в Плевен би спрял миграцията на Северозапада” в уебсайта на АГРО ПЛОВДИВ: http://agroplovdiv.bg/82699/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f/