img

ИАИ организира VIII-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

25.10.2021

Наближават дните на  VIII-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, която Институтът по аграрна икономика – ССА провежда ежегодно. Готова е програмата, която предвижда авторитетно българско и международно участие и е публикувана по-долу. Тази година конференцията  ще се състои на 27-28 октомври, 2021 година и ще даде възможност за он-лайн представяне на докладите в платформата ZOOM. Партньор на традиционната конференция, 21 е Европейска мрежа за развитие на селските райони” – ERDN, която се очаква да има своя пленарна сесия през втория работен ден на Конференцията, 28 октомври, 2021 г.

Насоченост към: академичните и научните среди, представители на бизнеса в земеделието, местната администрация и държавната адмиинистрация.

Тематични направления:

  • Земеделски и стокови пазари – макроикономически ефекти;
  • Земеделски политики в прехода към устойчива и зелена икономика;
  • Пазарът на храни – COVID-19 и международната търговия;
  • Бъдещето пред различните типове селски райони;
  • Иновации, кръгова и биоикономика.


Официални езици:

Английски, помощен език – български


Искрено се надяваме да бъдете сред нас и заедно да продължим дискусията за бъдещото развитие на българското селско стопанство в контекста на очакваните промени на ОСП, като се включите в пленарните сесии и дискусии, според публикуваната по-долу Програма. Предизвикателства към земеделието, като все по-важна част от макроикономическата среда, новите условия и пазари и перспективи, са големи.  Както и –  доказаната нужда от тясна връзка на науката с практиката в селското стопанство, бизнаса и публичния сектор. А това е задължаващо за науката и нейната приложност. Конференцията предлага авторитетно световно и българско научно участие, на учени от водещи университети и институти в Мисури, САЩ, Нидерландия, Унгария, Полша, Македония. Доклади на ключовите лектори изследват макроикономическите фактори и перспективи в Пост -Ковид -19 краткосрочни хоризонти. В първия ден водещ в пленарните сесии е Центърът за икономически изследвания в селското стопанство – CAPA, а през втория, на сесията от 13.00 часа – Европейската мрежа за развитие на селските райони. Предвидената дискусионност и участия тази година са далеч по-широки.

Припомнямe Ви,че докладите се рецензират от независим/и рецензент/. След положителна оценка и одобрение, те ще бъдат подадени за публикуване към Сборник към конференцията, индексиран в Google Scholar, а най-добрите (след предложение от Научния комитет) –  в сп. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS), Scopus SJR for 2019 – 0.19. Индексирано и в Web of Science – Emerging Sources Citation Index, EBSCO – Academic Search Ultimate, CAB Abstracts, Google Scholar.

ПРОГРАМА И ЛИНКОВЕ /ЗА ДВАТА ДНИ/ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА