img

Гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова от ИЖН - Костинброд за породата овце Ил дьо Франс от 13-тото ѝ Национално изложение

10.07.2024

На провелото се в Сливен 13-то издание на Националното изложение на породата овце Ил дьо Франс заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев припомни, че породата Ил дьо Франс е една от двете специализирани месодайни породи в България и една от най-рано интродуцираните в страната, с над половинвековна история. Първият внос на породата е реализиран през 1968 г. Това са 94 овце и 21 коча. Днес овцете Ил дьо Франс у нас са приблизително 8000. 

На изложението в Сливен да покажат най-добрите си животни бяха 11 представители на ферми от цялата страна. Екземплярите бяха разделени в четири категории - кочове, овце майки, мъжки и женски шилета. Най-добрите животни на изложението бяха отличени, а в края се проведе и аукцион.

Гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова от Института по животновъдни науки (ИЖН) – Костинброд на Селскостопанска академия и председател на Асоциация Ил дьо Франс в България, разказва за адаптивната порода овце Ил дьо Франс и изложението, което се организира от няколко години в Сливен, в партньорство с Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдство у нас и с Френската асоциация на Ил дьо Франс. Сътрудничеството с френските партньори е непрекъснато, информира д-р Евгения Ачкаканова.

По думите й, без подкрепата на директора на Института по животновъдни науки (ИЖН) – Костинброд Асоциацията на Ил дьо Франс в България не би могла да постигне това, което е налице. Научното звено на Селскостопанска академия участва активно в работата на асациацията с представяне на животни и оказва съдействие на фермерите, стопани на овце от породата Ил дьо Франс.

Повече за характеристиките и предимствата на породата Ил дьо Франс: в рубриката „Животновъден дневник“ и интервюто с гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова на АГРО ТВ.