img

Европейската комисия публикува нова стратегия за почвите

25.11.2021

Дирекция „Наука, образование и иновации” към Централното управление на Селскостопанска академия информира учените и експертите от структурните звена на Академията, че на 17 ноември Европейската комисия (ЕК) публикува нова стратегия за почвите.

Новата стратегия на ЕС за почвите за 2030 г. е ключов резултат от стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Тя ще допринесе за целите на Европейската зелена сделка, тъй като здравите почви са от съществено значение за постигане на климатична неутралност, чиста и кръгова икономика и спиране на опустиняването и деградацията на земята. Почвите са от съществено значение за преодоляване на загубата на биологично разнообразие, осигуряване на здравословна храна и защита на човешкото здраве.

Стратегията на ЕС за почвите за 2030 г. заменя предишната Тематична стратегия за опазване на почвите от 2006 г.

С нея се определя рамка и конкретни мерки за опазване и възстановяване на почвите и се гарантира, че те се използват устойчиво. Актуалното ѝ съдържание поставя визия и цели за постигане на здрави почви до 2050 г., с конкретни действия до 2030 г.

Повече информация и текста на новата стратегия на ЕС за почвите за 2030 г. може да видите на уебсайта на ЕК:

https://ec.europa.eu/environment/publications/eu-soil-strategy-2030_en