img

ДЗИ – Ген. Тошево с успешна бонитировка на единственото стадо от Североизточната българска тънкорунна порода

14.05.2024

На 30.04.2024 г. беше извършена бонитировка в овцевъдната ферма на Добруджанския земеделски институт – гр. Генерал Тошево на Селскостопанска академия, информира Синор.бг. Тук се отглежда единственото стадо в България от Североизточната българска тънкорунна порода от Добруджански тип, застрашена от изчезване, уточнява публикацията. До момента се поддържат 9 линии.

Председател на комисията, извършваща бонитировката, беше г-н Драгни Драгнев – председател на Асоциацията за развъждане на тънкорунни овце в България (АРТОБ) – Шумен. В състава на комисията бяха включени доц. Тодор Цонев – директор на НЦЗ (Национална станция по земеделие) – гр. Търговище, г-жа Атанаска Димитрова – главен експерт овцевъдство в ИАСРЖ към МЗХ и г-жа Мирослава Мирчева – зооинженер в Овцевъдна ферма на ДЗИ.

При бонитировката бе установено бе, че младите кочлета са в отлично здравословно и телесно състояние и покриват всички селекционни лимити. От общо 25 бонитирани чистопородни млади кочлета едно е класифицирано в клас „Елит-рекорд“, 17 попадат в клас „Елит“ и 7 – в „I клас“. От 25 коча на възраст от 2 до 5 години 21  са класифицирани в клас „Елит“, и 2 – в „I клас“.

Мнението на представителите на Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), извършили бонитировката е, че в Добруджански земеделски институт се извършва „селекция № 1 в тънкорунното овцевъдство”. Животните се хранят с висококачествени фуражи и се отглеждат при много добри условия.

По мнение на специалисти от Тракийския университет – Стара Загора, катедра „Овцевъдство“, през последните години тънкорунното овцевъдство е много актуално, тъй като представлява подложка за размножаване на месодайните породи в овцевъдството.

Североизточната българска тънкорунна порода, е призната като нова българска порода още през далечната 1974 г. и през септември тази година се навършват 50 години. Тя е съхранена до днес благодарение на научното звено, където в продължение на близо 50 години се полагат нужните грижи и усилия за развъждане и поддържане на единственото стадо в България от ценната порода. През последните години тя е обявена за застрашена от изчезване, сочи анализът публикацията.

Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството към Министерство на земеделието и храните през месец извършва ежегоден преглед на всички млади мъжки разплодни животни на възраст от 16 до 18 месеца и всички стари разплодници, съобщиха от Добруджански земеделски институт.

Информацията в уебсайта на Синор.бг.