img

Ден на отворените врати в Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” - гр. Русе

11.06.2019

На 10 юни в Опитното поле на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” гр. Русе се проведе Ден на отворените врати. Събитието се състоя със съдействието и участието на други два института към Селскостопанска академия -Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево и Институтът по царевицата – Кнежа, в партньорство с Ф+С Агро ООД и още инициатори. Поканата им бе уважена от зърнопроизводители, търговци на семена и представители на различни институции. 

Пред участниците бяха показани и анализирани различни демонстрационни опити. Едните бяха свързани със сортове зърнено-житни култури, отглеждани в страната. За тяхното опознаване бе осигурена възможност на място да се разгледа развитието на посевите със сортове обикновена и твърда пшеница и с овес. Другите демонстрационни опити бяха с хибриди слънчоглед, сортове полски фасул и грах, подходящи за директно механизирано прибиране. 

След обиколката на опитното поле и производствените участъци се проведе дискусия по проблемите на зърнопроизводството в района и в страната като цяло. Гостите получиха експертна и научно обоснована информация по въпроси, касаещи основните предимства и технологията на отглеждане на представените сортове.