img

Делова програма на Селскостопанска академия на АГРА 2023

13.02.2023

22 февруари 2023 г. от 13.00 до 16 ч.

   „Технологични решения за устойчиво земеделие и бизнес  идеи за кръгова биоикономика”

ПРОГРАМА

13:00-13:15 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия - проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р  Владислав Попов - Заместник - ректор на Аграрен университет - Пловдив и главен координатор на ННП - ХРАНИ;

13:15-13:45 ч. Възможности за оползотворяване на агро-отпадъци богати на фенолни съединения - проф. дн Иван Атанасов, Агробиоинститут – София, ССА;

13:45-14.15 ч. Потенциални решения за биоконтрол на неприятели по овощни култури

-  доц. д-р Женя Илиева, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” - София, ССА;

14:15-14:45 ч.    Биовъглен - за почвено качество и продуктивност - проф. дн Ирена Атанасова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” - София, ССА;

14:45-15:15 ч.   Кафе пауза

15:15-15:45 ч. Функционални храни и биоразградими опаковки – иновативни решения за кръгова биоикономика – проф. д-р Илиана Начева, Институт по криобиология и хранителни технологии - София, ССА    

15:45 -16:00 ч.  Дискусия


23 февруари 2023 г. от 13.00 до 16.15 ч.

    „Земеделие в условията на променящ се климат”

ПРОГРАМА

13:00-13:15 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия - проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р  Владислав Попов - Заместник - ректор на Аграрен университет - Пловдив и главен координатор на ННП - ХРАНИ;

13:15-13:45 ч. Агро-климатичните условия за отглеждане на основни групи земеделски култури, настояще и бъдеще - проф. д-р Валентин Казанджиев, Национален институт по метеорология и хидрология;

13:45-14.00 ч. Растителна селекция - инструмент за справяне с климатичните промени -  проф. д-р Виолета Божанова, ССА;

14:00-14:30 ч.  Обратно към българската селекция за по-качествено и устойчиво  производство на пшеница в рискова среда - доц. д-р Галина Михова, Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево, ССА; 

14:30-15:00 ч.   Кафе пауза

15:00-15:20 ч. Селекционни решения при царевицата в условията на екстремни и трайни климатични промени - доц. д-р Наталия Петровска, Институт по царевицата - Кнежа, ССА         

15:20-15:50 ч. Климатични промени и реакцията на нови сортове слива и сортоподложкови комбинации при черешата - доц. д-р Димитър Сотиров, Институт по земеделие - Кюстендил, ССА;

15:50 -16:15 ч.  Дискусия


24 февруари 2023 г. от 13.00 до 16 ч.

   „ПРЕЖИВНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО - ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ“  

ПРОГРАМА 

13:00-13:10 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия - проф. дн инж. Мартин Банов

13:10-13:45 ч. Технологични и икономически модели в говедовъдството - проф. д-р Теодора Ангелова,  Земеделски институт - Стара Загора, ССА;

13:45-14.15 ч. Интензификация на репродуктивния процес в овцевъдството - доц. д-р Никола Методиев, Институт по животновъдни науки - Костинброд, ССА;

14:15-14:45 ч. Актуален статус и перспективи за автохтонните породи в България - доц. д-р Геновева Стайкова, Земеделски институт - Шумен, ССА;

14:45-15:15 ч.   Кафе пауза

15:15-15:45 ч. Използване на пре- и пробиотични вещества като алтернатива на пробиотиците в животновъдството - проф. д-р Стайка Лалева, Земеделски институт – Стара Загора, ССА;

15:45 -16:00 ч.  Дискусия