img

Делото на Шкипърнев и Начевич – дар за родната земеделска наука и световното познание

22.10.2021

Във връзка с предстоящия Празник на земеделската наука, представяме българските учени и дейци в тази област Цани Гинчев Шкипърнев и Григор Драганов Начевич.


ЦАНИ ГИНЧЕВ ШКИПЪРНЕВ

(1832 - 1893 г.)

Възрожденски просветен деец, радетел за създаване на земеделската ни литература. Автор на първия учебник по земеделие.

Роден е в град Лясковец. Учи в родния си град Търново и Белград. Завършва „Естествени науки” в университета в Киев. Работи 7 години като учител в Бесарабия, след което се завръща в България. Работи като председател на окръжния съд, околийски началник, училищен инспектор и учител в търново.

През 1871 г. В Русе излиза от печат неговата книга  „Учебник по земеделие”, а през 1874 г. и второто ѝ издание, печатано в Цариград под заглавие „Катихизис на земляделието”. 

В началото книгата започва с мотото: 

„ЛОЗЕТО НЕ ЩЕ МОЛИТВА, А ИЩЕ МОТИКА”

„ПРЪСТ НА ХВАНИШ, НА ЗЛАТО ДА СТАНЕ”

„УЧИ СЕ УМНО, ТРУДИ СЕ ЧЕСТНО, ЛЮБИ НАРОДА, ЧЕСТНОСТ И ПРАВДА!”


ГРИГОР ДРАГАНОВ НАЧЕВИЧ

22.І.1845 - 04.І.1920 г.

Аграрполитик, политик, дипломат и стопановед.

Роден в Свищов, умира в София.

Завършва френски колеж в Цариград и висше търговско образование във Виена и Париж. След завършване на висшето си образование Начевич се завръща в Свищов и се занимава с търговия при баща си. Още от 1868 г. Взема участие в освободителната борба, но е заподозрян от турските власти, поради което заминава във Виена, където се занимава с търговия.

След освобождението Начевич се установява в Пловдив. Избран е за народен представител във Великото народно събрание, а след това е избиран многократно за депутат. 

През 1879 г. Заема поста Първи министър на финансите в свободна България, а в това си качество управлява и Бюрото на земеделието при Министерство на финансите. 

През 1881-1882 г. Начевич е министър на външните работи. Този пост заема и по-късно /1886-1887/. След това се отдава на дипломатическа кариера – Букурещ, Виена, Цариград.

От 10. 02. 1896 г. до 31. 07.1896г., както и от 18. 01. 1899 до 08. 09. 1900 г. Начевич заема поста министър на търговията и земеделието. 

Начевич е известен и като един от първите стопански и земеделско-стопански книжовници преди Освобождението. Автор е на множество статии по стопански и земеделско-стопански въпроси и на няколко труда. “Ръководство за правене на виното” – Виена, 1873 г, “Тютюневата индустрия в Българското княжество”- Виена, 1889 г., “няколко страници по земеделието в България и странство” – София, 1902 г.

Последната книга е един сериозен анализ на земеделието в България и съпоставка със земеделието в другите страни. Написана е с чувство и разбиране на земеделско-стопанските проблеми на времето.

Григор Начевич е един от строителите  и ръководителите на нашата земеделско – стопанска политика след Освобождението.