img

Делегация от Социалистическа република Виетнам на посещение в Централната селскостопанска библиотека

13.11.2023

На 6.11.2023 г. на посещение в Дирекция „Библиотечна и издателска дейност“ на Селскостопанска академия бяха проф. д-р Тъ Куан Хиен и г-н Чъонг Нгок Нам - първи секретар на Посолството на Социалистическа република Виетнам. От българска страна присъстваха д-р Боряна Козарева – директор на Дирекция „БИД“ и г-жа Естел Димитрова – отговорен редактор на сп. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS).

Проф. Тъ Куан Хиен е от Тай Нгуен Университета по селско и горско стопанство, Департамент по животновъдни науки към Факултета по животновъдни науки и ветеринарна медицина. Проф. Хиен е член на международната редакционна колегия на сп. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS). Изследователските му интереси са насочени към птицевъдството. Проф. Хиен потвърди своето активно участие в редакционната колегия на списанието и възможностите за привличане на нови учени  към екипа за оценка на статиите, както и насърчаване на публикационната активност на български и виетнамски учени в списания от двете институции. Предложи сътрудничество в тази посока и за научни издания, които са извън областта на селскостопанските науки, но попадат в обхвата на научните полета, в които се предлагат образование университетите към Thai Nguyen University. В потвърждение на сътрудничеството проф. Хиен отправи предложение за визита във Виетнам на директора на Дирекция „БИД“ и отговорния редактор на сп. BJAS с цел разширяване на работните контакти и обмяна на опит при издаването на научни издания.

Гостите посетиха и хранилището, в което се съхраняват старопечатните, редки и ценни издания на Централната селскостопанска библиотека към ССА, където разгледаха специалната колекция.