img

Делегация от Северна Македония посети Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“

29.03.2024

Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово посрещна група от Република Северна Македония. Гостите бяха учени от Университета "Св. Климент Охридски" в гр. Битоля. Групата беше допълнена от Научния институт по тютюна в гр. Прилеп и висши държавни експерти от Министерството на земеделието, горите и водите в Република Северна Македония. Целта на визитата беше да се обсъди сътрудничество по теми от взаимен интерес, обмен на учени, споделяне на научна информация в областта на растителните генетични ресурси и селекцията. Делегацията беше посрещната от ръководството на ИРГР – Садово. Ръководителите на отделите "Растителни генетични ресурси" и "Селекционно-генетичен и сортоподдържане" представиха основните направления и постижения на изследователските колективи. Програмата включваше посещение на генбанката и Музея на земеделската наука в Садово. Запознаха се с методите и протоколите за съхранение на семена. Интересът към генбанката беше много голям, поради желанието на колегите от Северна Македония да създадат подобна генбанка в техния институт, за което и в бъдеще ще търсят съдействие, подкрепа и съвети в това отношение. Договорено беше бъдещо сътрудничество в това направление като обмен на учени и разработване на съвместни проекти.

Научният институт по тютюна от гр. Прилеп е звено на университета „Св. Климент Охридски” в гр. Битоля и е един от най-старите научни институции на Балканите. Неговото 99-годишно съществуване и дейност се характеризира с постоянно развитие. По-значимите области, върху които е насочена работата на Института по тютюна са:

Създаване на нови, поддържане и подобряване на вече признати сортове тютюн;

Прилагане на съвременни агротехнически мерки;

Проучване на болестите, неприятелите и плевелите и прилагане на комплексни мерки за защита срещу вредители;

Определяне на химичния състав на тютюна и тютюневите изделия;

Мониторинг на следберитбената обработка на тютюневите суровини;

Проучване на тютюневата икономика от икономически аспект и др.