img

Българо-румънски семинар за бъдещата рамкова програма на ЕС за изследвания и иновации (2021-2027)

28.01.2020

На 22 януари 2020 г. в Русенския университет се проведе регионален българо-румънски семинар за изпълнението на „Хоризонт Европа” – бъдещата рамкова програма на Европейския съюз за изследвания и иновации в периода 2021-2027 година. Организатори на събитието бяха Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството за образование и изследвания на Румъния. 

Форумът беше официално открит от чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, който сподели, че за Русенския университет е чест и привилегия да бъде домакин и съорганизатор. Той отбеляза, че високият интерес и присъствието на повече от 250 души в залата са неоспоримо доказателство, че специалисти от различни институции, са готови да се включат в процеса на съвместно проектиране за преодоляването на важни предизвикателства на нашето съвремие. Сред тези участници бяха главният научен секретар на Селскостопанска академия проф. д-р Елена Тодоровска и учени от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”- Русе, който е в структурата на Академията. Представители от Министерството на образованието и науката на Р България в Русенския университет бяха заместник-министър г-жа Карина Ангелиева и съветниците на министъра на образованието и науката проф. Иван Димов и проф. Костадин Костадинов.

Проф. Белоев призова към мобилизиране на научния потенциал на страните за развитие на проектни идеи, защото предложеният бюджет от 100 млрд евро за следващия програмен период изтъква важността на програмата за бъдещото развитие на Европа. 

Видео обръщение към участниците в семинара отправи г-жа Мария Габриел – еврокомисар по иновации, наука, култура, образование и въпросите на младежта. В него тя акцентира, че новата програма „Хоризонт Европа" 2021-2027 ще съсредоточи върху климатичните промени като част от „Зеленият Договор" (The Green Deal) и ще допринесе за трансформирането на Европа към дигиталното поколение. Г-жа Габриел открои и целта да се увеличат възможностите за по-малки и по-отдалечени участници, като за страните от разширението (като България и Румъния) ще бъдат създадени национални контактни точки, които ще осигуряват консултации и ще извършват предварителна проверка на проектните предложения.

В началото на семинара г-н Петер Хертуич директор на дирекция „Общи услуги за бизнеса" от Директората за Изследвания и иновации на Европейската Комисия представи основната структура на програмата и новите елементи в нея. Програмата има 3 основни цели. Първата, с 35% от общия бюджет, се предвижда да бъде свързана с работата по климатичните промени. Втората е постигането на устойчиво развитие и третата – подсилване на растежа и конкурентоспособността.

В следващите сесии бяха разгледани и обсъдени примерен проектен договор по програмата, процедурата по подаване, оценяване и селекция на проектните предложения, както и други административни процедури като представяне на опростени бланки за разходите, счетоводни и одиторски практики, разпространение и използване на резултатите от успешни проекти.