img

Бюджетът на Селскостопанска академия ще бъде увеличен с 5,5 млн. лв.

01.07.2022

Народното събрание гласува окончателно актуализацията на бюджета, а преди това Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене увеличение в средствата за ССА


По време на заседанието на бюджетната комисия беше прието предложението на Румен Гечев (БСП) и Зарко Маринов (ДБ) за увеличение на трудовите възнаграждения на работещите от Селскостопанска академия за изпълнение на научно-приложната, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните с 5,5 милиона лева. По време на заседанието проф. Гечев заяви: „Учените от Селскостопанска академия имат същите научни степени като колегите си във висшите учебни заведения, но не получават аналогични възнаграждения. Имахме консенсус с колегите от ГЕРБ, което е хубаво в Парламента, и се обединихме, че сумата от 5,5 млн. лв. увеличение на бюджета е достойно.“ Предложението на БСП беше подкрепено от членове на комисията, представители на други политически групи. Красимир Вълчев от ГЕРБ добави:

Научните организации са разположени не само в Българска академия на науките, но и в Селскостопанска академия, има и научни организации, които са извън тези две академии и затова поставихме на вниманието ви още при обсъждането на Закона за държавния бюджет, че науката е хоризонтална и вземайки решения за увеличаване на възнагражденията в БАН е редно да се увеличат и тези в ССА, тъй като възнагражденията са много ниски и в никакъв случай не позволяват възпроизводство на научния потенциал.“


При гласуването 23-мата членове на Комисията по бюджет и финанси от всички парламентарно представени партии приеха единодушно предложеното увеличение за ССА. 


За увеличението настоя и КНСБ, което ще позволи ръст на възнагражденията на работещите в Академията. Учени и членове на синдикалната организация към ФНСЗ настояха за промяната чрез протестна акция до сградата на Народното събрание. 

По-рано председателят на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов изпрати официално писмо-обръщение до министър-председателя Кирил Петков, министрите на финансите Асен Василев, на земеделието д-р Иван Иванов, на образованието и науката акад. Николай Денков, на околната среда и водите Борислав Сандов, на иновациите и растежа Даниел Лорер и до председателите на съответните парламентарни комисии: по бюджет и финанси Любомир Каримански, по земеделието, храните и горите Пламен Абровски, по икономическа политика и иновации Мартин Димитров, по образованието и науката Ирена Анастасова и по околната среда и водите Манол Генов. Писмото до министър Иванов беше препратено и към заместник-министър Иван Христанов. В писмото е направен кратък преглед на дейността и функциите на  ССА. Очертани са основните проблеми в научно-изследователска система в България през последните 20 години в т.ч. и драстичното намаляване на публичните средства за аграрна наука. Цитирани са обективни данни от официални държавни доклади с отворен достъп. Подчертана е тревожната тенденция за драстично намаляване на броя на изследователите в институцията от 786 през 2003 г. до 479 през 2021 г., като резултат от дългогодишното системно недофинансиране на ССА и липсата на политически консенсус и воля на държавно ниво за реформирането и модернизирането ѝ. Посочени са завишените очаквания към аграрната наука за справяне с предизвикателствата, свързани с амбициозните цели на европейската Зелена сделка за устойчив екологичен преход и целите на стратегията „От фермата до трапезата“. На този фон е направено обосновано предложение за осигуряване на допълнителен ресурс в бюджетната субсидия на ССА в размер на 5,5 млн. лв., който ще позволи премахване на несправедливото несъответствие в заплащането на една и съща категория учени в Научните организации и в Държавните висши училища.

По време на миналото заседание на Комисията по бюджет и финанси проф. дн инж. Мартин Банов аргументира необходимостта от актуализация в бюджета на Селскостопанска академия с думите, че е налице несъответствие в заплащането на труда на една и съща категория учени в изследователските организации като Селскостопанска академия и Българска академия на науките, сравнено с държавните висши училища. Този проблем е породен от приетото през 2020 г. Постановление №371 на Министерски съвет, регламентиращо минимален размер на основната заплата на асистент в държавните висши училища от 1300 лв. Прилагането на това постановление доведе до сериозни различия в заплащането с около 40% на учени на еднакви длъжности в Селскостопанска академия и във висшите училища, отговарящи на еднакви изисквания по Закона за развитие академичния състав в България. Това несъответствие задълбочава дългогодишните проблеми с привличането на млади изследователи с качеството на научните изследвания и интеграцията на аграрната наука към световната. 

Постигнатото увеличение на средствата за аграрна наука е плод на поредица от срещи и ползотворен диалог между ръководството на Академията с представители на Правителството – министъра на образованието акад. Денков и министъра на земеделието д-р Иванов, както и с депутати, членове на парламентарни комисии.  

Допълнителният финансов ресурс ще осигури достигане на работните заплати на изследователите в ССА както следва: професор – 1600 лв.; доцент – 1500 лв.; главен асистент – 1400 лв.; асистент – 1300 лв. и компенсиране на 15% инфлация чрез съответното увеличение на средствата за заплати (научен, технически и административен персонал) и за издръжка.